קורצע בלעטער

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ווײַזן אונטן ביז 50 רעזולטאטן אין גרייך #1 ביז #50.

(50 פֿריערדיקע) (50 קומענדיגע) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (היסטאריע) ‏Broken/wiktionary:Community Portal ‏[0 בייטן]
 2. (היסטאריע) ‏Broken/wiktionary:About ‏[0 בייטן]
 3. (היסטאריע) ‏Broken/wiktionary:General disclaimer ‏[0 בייטן]
 4. (היסטאריע) ‏לעקן ‏[7 בייטן]
 5. (היסטאריע) ‏טאקי ‏[10 בייטן]
 6. (היסטאריע) ‏שלומך ‏[10 בייטן]
 7. (היסטאריע) ‏פריידה ‏[12 בייטן]
 8. (היסטאריע) ‏Corporate Social Responsibility ‏[19 בייטן]
 9. (היסטאריע) ‏מצוה ‏[21 בייטן]
 10. (היסטאריע) ‏פרשה ‏[21 בייטן]
 11. (היסטאריע) ‏מיליטערישער איבערקערעניש ‏[21 בייטן]
 12. (היסטאריע) ‏Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト ‏[33 בייטן]
 13. (היסטאריע) ‏אַ ‏[45 בייטן]
 14. (היסטאריע) ‏hello ‏[47 בייטן]
 15. (היסטאריע) ‏pes ‏[70 בייטן]
 16. (היסטאריע) ‏language ‏[74 בייטן]
 17. (היסטאריע) ‏& ‏[94 בייטן]
 18. (היסטאריע) ‏ױ ‏[106 בייטן]
 19. (היסטאריע) ‏אַאָזיס ‏[110 בייטן]
 20. (היסטאריע) ‏טאנדייט ‏[111 בייטן]
 21. (היסטאריע) ‏Broken/װאָכן ‏[118 בייטן]
 22. (היסטאריע) ‏ugliness ‏[130 בייטן]
 23. (היסטאריע) ‏א ‏[148 בייטן]
 24. (היסטאריע) ‏וי ‏[152 בייטן]
 25. (היסטאריע) ‏אױסערן־מיניסטאָרין ‏[162 בייטן]
 26. (היסטאריע) ‏א"אַ ‏[166 בייטן]
 27. (היסטאריע) ‏טאנדייטער ‏[167 בייטן]
 28. (היסטאריע) ‏אאַז"װ ‏[179 בייטן]
 29. (היסטאריע) ‏וועווערקע ‏[226 בייטן]
 30. (היסטאריע) ‏דעמאקראטיע ‏[290 בייטן]
 31. (היסטאריע) ‏ציפיק ‏[330 בייטן]
 32. (היסטאריע) ‏אוניקאָד ‏[489 בייטן]
 33. (היסטאריע) ‏אָבער ‏[533 בייטן]
 34. (היסטאריע) ‏בליק ‏[542 בייטן]
 35. (היסטאריע) ‏Broken/פּרוּװ ‏[552 בייטן]
 36. (היסטאריע) ‏מיט־שעה ‏[555 בייטן]
 37. (היסטאריע) ‏שבת־צונאַכט ‏[565 בייטן]
 38. (היסטאריע) ‏פֿרימאָרגן ‏[567 בייטן]
 39. (היסטאריע) ‏צען ‏[568 בייטן]
 40. (היסטאריע) ‏נײַיאָר ‏[593 בייטן]
 41. (היסטאריע) ‏יאָרטאָג ‏[600 בייטן]
 42. (היסטאריע) ‏קאַטעגאָריע ‏[601 בייטן]
 43. (היסטאריע) ‏גוט־שבת ‏[604 בייטן]
 44. (היסטאריע) ‏פֿאַרטאָג ‏[609 בייטן]
 45. (היסטאריע) ‏יאָרצײַט ‏[610 בייטן]
 46. (היסטאריע) ‏גוט־יאָר ‏[631 בייטן]
 47. (היסטאריע) ‏עספּעראַנטאָ ‏[633 בייטן]
 48. (היסטאריע) ‏זומער ‏[650 בייטן]
 49. (היסטאריע) ‏פּױליש ‏[651 בייטן]
 50. (היסטאריע) ‏רומעניש ‏[657 בייטן]

(50 פֿריערדיקע) (50 קומענדיגע) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).