קורצע בלעטער

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ווײַזן אונטן ביז 50 רעזולטאטן אין גרייך #1 ביז #50.

(50 פֿריערדיקע) (50 קומענדיגע) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (היסטאריע) ‏Broken/wiktionary:Community Portal ‏[0 בייטן]
 2. (היסטאריע) ‏Broken/wiktionary:About ‏[0 בייטן]
 3. (היסטאריע) ‏Broken/wiktionary:General disclaimer ‏[0 בייטן]
 4. (היסטאריע) ‏לעקן ‏[7 בייטן]
 5. (היסטאריע) ‏טאקי ‏[10 בייטן]
 6. (היסטאריע) ‏שלומך ‏[10 בייטן]
 7. (היסטאריע) ‏פריידה ‏[12 בייטן]
 8. (היסטאריע) ‏גזונטהַיט ‏[12 בייטן]
 9. (היסטאריע) ‏מצוה ‏[21 בייטן]
 10. (היסטאריע) ‏פרשה ‏[21 בייטן]
 11. (היסטאריע) ‏מיליטערישער איבערקערעניש ‏[21 בייטן]
 12. (היסטאריע) ‏Sandomierz ‏[44 בייטן]
 13. (היסטאריע) ‏Kielce ‏[44 בייטן]
 14. (היסטאריע) ‏אַ ‏[45 בייטן]
 15. (היסטאריע) ‏hello ‏[47 בייטן]
 16. (היסטאריע) ‏pes ‏[70 בייטן]
 17. (היסטאריע) ‏language ‏[74 בייטן]
 18. (היסטאריע) ‏& ‏[94 בייטן]
 19. (היסטאריע) ‏עטימאָלאָגיע ‏[101 בייטן]
 20. (היסטאריע) ‏ױ ‏[106 בייטן]
 21. (היסטאריע) ‏אַאָזיס ‏[110 בייטן]
 22. (היסטאריע) ‏טאנדייט ‏[111 בייטן]
 23. (היסטאריע) ‏yollamak ‏[113 בייטן]
 24. (היסטאריע) ‏terlemek ‏[117 בייטן]
 25. (היסטאריע) ‏yalamak ‏[117 בייטן]
 26. (היסטאריע) ‏Broken/װאָכן ‏[118 בייטן]
 27. (היסטאריע) ‏ağlamak ‏[119 בייטן]
 28. (היסטאריע) ‏başlamak ‏[121 בייטן]
 29. (היסטאריע) ‏yürümek ‏[121 בייטן]
 30. (היסטאריע) ‏atlamak ‏[123 בייטן]
 31. (היסטאריע) ‏zıplamak ‏[123 בייטן]
 32. (היסטאריע) ‏affetmek ‏[123 בייטן]
 33. (היסטאריע) ‏bağışlamak ‏[123 בייטן]
 34. (היסטאריע) ‏bağlamak ‏[125 בייטן]
 35. (היסטאריע) ‏anlamak ‏[125 בייטן]
 36. (היסטאריע) ‏zehirlemek ‏[127 בייטן]
 37. (היסטאריע) ‏ugliness ‏[130 בייטן]
 38. (היסטאריע) ‏א ‏[148 בייטן]
 39. (היסטאריע) ‏וי ‏[152 בייטן]
 40. (היסטאריע) ‏אױסערן־מיניסטאָרין ‏[162 בייטן]
 41. (היסטאריע) ‏א"אַ ‏[166 בייטן]
 42. (היסטאריע) ‏aramak ‏[166 בייטן]
 43. (היסטאריע) ‏טאנדייטער ‏[167 בייטן]
 44. (היסטאריע) ‏אאַז"װ ‏[179 בייטן]
 45. (היסטאריע) ‏deniz ‏[183 בייטן]
 46. (היסטאריע) ‏vermek ‏[183 בייטן]
 47. (היסטאריע) ‏peynir ‏[185 בייטן]
 48. (היסטאריע) ‏gelmek ‏[185 בייטן]
 49. (היסטאריע) ‏yapmak ‏[185 בייטן]
 50. (היסטאריע) ‏bilmek ‏[185 בייטן]

(50 פֿריערדיקע) (50 קומענדיגע) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).