זוכן רעזולטאטן

שפּרינג צו: נאַוויגאַציע, זוך
 • holendish: העברעיש: ויקיפדיה hebreish: ‫װוילערישע לשון: voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  906 בייט (4 ווערטער) - 07:36, 12 מאַי 2015
 • העברעיש: hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  1 קילו־בייט (2 ווערטער) - 10:52, 18 פעברואר 2015
 • העברעיש: hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  1,002 בייט (2 ווערטער) - 11:02, 18 פעברואר 2015
 • ° holendish: העברעיש: hebreish: ‫װוילערישע לשון: voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  957 בייט (2 ווערטער) - 07:51, 12 מאַי 2015
 • העברעיש: שנייה hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  1 קילו־בייט (2 ווערטער) - 07:51, 12 מאַי 2015
 • holendish: העברעיש: ויקימילון ° hebreish: ‫װוילערישע לשון: voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: khinezish:
  2 קילו־בייט (איין ווארט) - 11:03, 18 פעברואר 2015
 • העברעיש: - - hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  1 קילו־בייט (4 ווערטער) - 07:35, 12 מאַי 2015
 • העברעיש: hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  1 קילו־בייט (2 ווערטער) - 11:02, 18 פעברואר 2015
 • העברעיש: hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  1 קילו־בייט (2 ווערטער) - 21:13, 23 מאַי 2016
 • יִידִית hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: jidiš tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  1 קילו־בייט (2 ווערטער) - 07:52, 12 מאַי 2015
 • (O'lam) m hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: Dünya, Yerküre, Evren terkish: טשעכיש: svět m tshekhish: יאַפּאַניש: 世界
  1,009 בייט (4 ווערטער) - 07:35, 12 מאַי 2015
 • העברעיש: - - hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  1 קילו־בייט (2 ווערטער) - 08:07, 12 מאַי 2015
 • העברעיש: - - hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  2 קילו־בייט (2 ווערטער) - 07:21, 12 מאַי 2015
 • העברעיש: - - hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  2 קילו־בייט (2 ווערטער) - 07:21, 12 מאַי 2015
 • העברעיש: - - hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  2 קילו־בייט (3 ווערטער) - 07:51, 12 מאַי 2015
 • העברעיש: - - hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  1 קילו־בייט (2 ווערטער) - 07:52, 12 מאַי 2015
 • העברעיש: - - hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  1 קילו־בייט (2 ווערטער) - 07:39, 12 מאַי 2015
 • העברעיש: - - hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  1 קילו־בייט (3 ווערטער) - 04:31, 24 יוני 2015
 • העברעיש: - - hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  2 קילו־בייט (2 ווערטער) - 07:54, 12 מאַי 2015
 • העברעיש: - - hebreish: ‫װוילערישע לשון: {{{SLANG_YIVO}}} voylerishe loshn: טערקיש: terkish: טשעכיש: tshekhish: יאַפּאַניש: yapanish: כינעזיש: {{{ZH}}}
  2 קילו־בייט (2 ווערטער) - 07:53, 12 מאַי 2015

(20 פֿריערדיקע) (20 קומענדיגע) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).