רשימות יישומי OAuth

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עיון ביישומי OAuth
שם היישום
omwcat [LOCAL]
גרסת צרכן
1.0
מפרסם
MahmoudHashemi
מצב
מאושר
תיאור
A demo application testing OAuth on MediaWiki, providing an alternative interface for browsing categories. A dev version of: https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special:OAuthListConsumers/view/548121f192834b62f4ee3d94e7cf60ff&name=&publisher=&stage=-1
מיזם מתאים
כל המיזמים באתר הזה
כתובת מענה (callback) של OAuth
http://localhost:5000/auth/callback
לאפשר לצרכן להגדיר מענה (callback) בבקשות ולהשתמש בכתובת ה־"callback" לעיל בתור תחילית דרושה.
ניין
זיכיונות מתאימים
  • אינטעראגירן מיט בלעטער
רעדאקטירן עקזיסטירנדע בלעטער; רעדאקטירן געשיצטע בלעטער
  • אינטעראגירן מיט אייער אויפֿפאסונג־ליסטע
קוקט אייער אויפפאסונג ליסטע
  • פֿארשידענע אקטיוויטעטן
רעדאקטירן אײַער אויפֿפאסונג ליסטע