באַניצער גרופע רעכטן

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פֿאלגנד איז א רשימה פֿון באַניצער גרופעס דעפֿינירט אויף דער דאָזיקער וויקי, מיט זײַערע אַסאציאירטע צוטריט רעכטן. ס'קען זײַן מער אינפֿארמאַציע וועגן איינציקע רעכטן.

לעגענדע:

 • נאָכגעגעבן רעכט
* אָפגערופֿן רעכט
גרופערעכטן
(אלע)
 • באַקוקן שעדיקן פֿילטערס (abusefilter-view)
 • באקוקן אייער אייגענע אויפפאסונג ליסטע (viewmywatchlist)
 • באקוקן אײַער אייגענע פריוואטע דאטן (צ"ב ע־פאסט אדרעס, אמתער נאמען) (viewmyprivateinfo)
 • באקוקן פֿילטער־לאגבוך (abusefilter-log)
 • בדיקת שינויי גודל של VIPS‏ באמצעות הדף "Special:VipsTest" (vipsscaler-test)
 • ליינען בלעטער (read)
 • מיזוג החשבון של המשתמש עצמו (centralauth-merge)
 • ניצן דעם שרײַבן API (writeapi)
 • רעדאקטירן אייער אייגענע אויפפאסונג ליסטע. טייל פעולות וועלן דאך צולייגן בלעטער אפילו אן דעם רעכט. (editmywatchlist)
 • רעדאקטירן אײַער אייגענע פריוואטע דאטן (צ"ב ע־פאסט אדרעס, אמתער נאמען) (editmyprivateinfo)
 • רעדאקטירן אײַערע אייגענע פרעפערענצן (editmyoptions)
 • רעדאקטירן בלעטער (edit)
 • שאַפֿן בלעטער (וואָס זענען נישט שמועס בלעטער) (createpage)
 • שאַפֿן נײַע באַניצער קאנטעס (createaccount)
 • שאַפֿן שמועס בלעטער (createtalk)
קאָנטע באַשאַפֿער
(רשימה פֿון מיטגלידער)
 • נישט ווערן באַגרענעצט דורך לימיטאַציע (noratelimit)
באַשטעטיקטע באַניצער
 • אתחול סרטים שקידוד המשנה שלהם הושלם או נכשל והכנסתם מחדש לתור המשימות (transcode-reset)
 • באוועג בלעטער (move)
 • באקוקן פרטימדיק דאס קרומבאניץ־לאגבוך (abusefilter-log-detail)
 • ביצוע פעולות הדורשות פתרון CAPTCHA ללא צורך בפתרונו (skipcaptcha)
 • רעדאַגירן בלעטער געשיצט ווי "לאזן נאר אויטאמאטיש באשטעטיקטע באַניצער" (editsemiprotected)
 • רעדאקטירן האלב-געשיצטע בלעטער (autoconfirmed)
 • שמירת ספרים כדפי משתמש (collectionsaveasuserpage)
 • שמירת ספרים כדפי קהילה (collectionsaveascommunitypage)
באטס
(רשימה פֿון מיטגלידער)
 • אייגענע באַאַרבעטונגען אויטאמאַטיש מאַרקירט ווי קאנטראלירט (autopatrol)
 • באַהאַנדלונג ווי אַן אויטאמאַטישער פראצעס (bot)
 • ביצוע פעולות הדורשות פתרון CAPTCHA ללא צורך בפתרונו (skipcaptcha)
 • מינערדיקע רעדאקטירונגען צו שמועס בלעטער זאלן נישט שאפן די "נייע מודעות" מעלדונג (nominornewtalk)
 • ניצן דעם שרײַבן API (writeapi)
 • ניצן העכערע לימיטן אין API פראגעס (apihighlimits)
 • נישט ווערן באַגרענעצט דורך לימיטאַציע (noratelimit)
 • נישט שאַפֿן א ווײַטערפֿירונג פֿונעם אַלטן בלאַט בײַם באַוועגן אַ בלאַט (suppressredirect)
 • רעדאַגירן בלעטער געשיצט ווי "לאזן נאר אויטאמאטיש באשטעטיקטע באַניצער" (editsemiprotected)
 • רעדאקטירן האלב-געשיצטע בלעטער (autoconfirmed)
ביוראקראטן
(רשימה פֿון מיטגלידער)
בודקים
(רשימה פֿון מיטגלידער)
 • באקוקן דאס קאנטראל לאגבוך (checkuser-log)
 • באקוקן פריוואטע דאטן אין קרומבאניץ־לאגבוך (abusefilter-privatedetails)
 • בודק זײַן א באניצערס IP אדרעסן און אנדער אינפארמאציע (checkuser)
 • הפעלת אימות דו־שלבי (oathauth-enable)
 • הצגת יומן גישה לנתונים פרטיים של מסנן ההשחתות (abusefilter-privatedetails-log)
באַשטעטיגטע באַניצער
(רשימה פֿון מיטגלידער)
 • אתחול סרטים שקידוד המשנה שלהם הושלם או נכשל והכנסתם מחדש לתור המשימות (transcode-reset)
 • באוועג בלעטער (move)
 • באקוקן פרטימדיק דאס קרומבאניץ־לאגבוך (abusefilter-log-detail)
 • ביצוע פעולות הדורשות פתרון CAPTCHA ללא צורך בפתרונו (skipcaptcha)
 • רעדאַגירן בלעטער געשיצט ווי "לאזן נאר אויטאמאטיש באשטעטיקטע באַניצער" (editsemiprotected)
 • רעדאקטירן האלב-געשיצטע בלעטער (autoconfirmed)
 • שמירת ספרים כדפי משתמש (collectionsaveasuserpage)
 • שמירת ספרים כדפי קהילה (collectionsaveascommunitypage)
אימפארטירערס
(רשימה פֿון מיטגלידער)
 • אימפארטירן בלעטער דורך ארויפֿלאָדן טעקע (importupload)
 • אימפארטירן בלעטער פון אנדערע וויקיס (import)
 • הפעלת אימות דו־שלבי (oathauth-enable)
אייבערפֿלאך־אדמיניסטראטארן
(רשימה פֿון מיטגלידער)
 • הפעלת אימות דו־שלבי (oathauth-enable)
 • עריכת קובצי CSS של האתר כולו (editsitecss)
 • עריכת קובצי JSON של האתר כולו (editsitejson)
 • עריכת קובצי JavaScript של האתר כולו (editsitejs)
 • רעדאַקטירן אַנדערע באַניצערס CSS טעקעס (editusercss)
 • רעדאַקטירן אַנדערע באַניצערס JS טעקעס (edituserjs)
 • רעדאַקטירן אַנדערע באַניצערס JSON טעקעס (edituserjson)
 • רעדאַקטירן די באַניצער אייבערפֿלאַך (editinterface)
IP בלאקירן באפֿרײַאונגען
(רשימה פֿון מיטגלידער)
 • ארומגיין IP בלאקן, אויטאבלאקן און גרייך־בלאקן (ipblock-exempt)
 • עקיפת חסימות אוטומטיות של נקודות יציאה ברשת Tor (torunblocked)
אויפֿזעער
(רשימה פֿון מיטגלידער)
 • אויסמען און צוריקשטעלן געוויסע לאגבוך אקציעס (deletelogentry)
 • איבערקוקן, באהאלטן און אויפדעקן געוויסע רעוויזיעס פון בלעטער פאר אלע באניצער (suppressrevision)
 • באהאלטן איינצן אין שעדיקונג־לאגבוך (abusefilter-hide-log)
 • באקוקן באהאלטענע אײַנגאבן אין קרומבאניץ־לאגבוך (abusefilter-hidden-log)
 • באקוקן רעוויזיעס באהאלטן פון אלע באניצער (viewsuppressed)
 • בלאקירן באַניצער־נאָמען און פֿאַרבארגן אים (hideuser)
 • הפעלת אימות דו־שלבי (oathauth-enable)
 • זען פריוואַטע לאגביכער (suppressionlog)
 • מעקן און צוריקשטעלן ספעציפישע רעוויזיעס פון בלעטער (deleterevision)
סטואַרדן
(רשימה פֿון מיטגלידער)
 • אויסמעקן בלעטער מיט לאַנגע היסטאריעס (bigdelete)
 • לכפות יצירה של חשבון מקומי עבור חשבון גלובלי (centralauth-createlocal)
 • נישט ווערן באַגרענעצט דורך לימיטאַציע (noratelimit)
 • רעדאַקטירן אלע באַניצער רעכטן (userrights)
סיסאפן
(רשימה פֿון מיטגלידער)
 • אויסמען און צוריקשטעלן געוויסע לאגבוך אקציעס (deletelogentry)
 • איבערשרײַבן עקזיסטירנדע טעקעס וואָס מ'האט אַליין אַרויפֿגעלאָדן (reupload-own)
 • איבערשרײַבן עקסיסטירנדע טעקע (reupload)
 • אייגענע באַאַרבעטונגען אויטאמאַטיש מאַרקירט ווי קאנטראלירט (autopatrol)
 • אימפארטירן בלעטער פון אנדערע וויקיס (import)
 • ארויפלאדן טעקעס (upload)
 • ארומגיין IP בלאקן, אויטאבלאקן און גרייך־בלאקן (ipblock-exempt)
 • אריבערשרייבן טעקעס אויפן געמיינזאם מעדיע רעפאזיטאריום (reupload-shared)
 • אתחול סרטים שקידוד המשנה שלהם הושלם או נכשל והכנסתם מחדש לתור המשימות (transcode-reset)
 • אײַערע אויסגעמעקטע היסטאריע פֿאַרשרײַבונגען, אן זייער אסאציאירטן טעקסט (deletedhistory)
 • באַוועגן באַניצער הויפטבלעטער (move-rootuserpages)
 • באַוועגן בלעטער מיט זייערע אונטערבלעטער (move-subpages)
 • באַוועגן טעקעס (movefile)
 • באַקוקן אויסגעמעקטן טעקסט און ענדערונגען צווישן אויסגעמעקטע ווערסיעס (deletedtext)
 • באַקוקן די ליסטע פֿון נישט אויפֿגעפאַסטע בלעטער (unwatchedpages)
 • באוועג בלעטער (move)
 • באוועגן קאטעגאריע בלעטער (move-categorypages)
 • באקוקן לאג איינצן פון שעדיקונג־פילטערס מארקירט פריוואט (abusefilter-log-private)
 • באקוקן פרטימדיק דאס קרומבאניץ־לאגבוך (abusefilter-log-detail)
 • באקוקן שעדיקונג־פילטערס מארקירט פריוואט (abusefilter-view-private)
 • ביטול חסימות גלובליות באופן מקומי (globalblock-whitelist)
 • ביצוע פעולות הדורשות פתרון CAPTCHA ללא צורך בפתרונו (skipcaptcha)
 • בלאקירן א באַניצער פֿון שיקן ע־פאסט (blockemail)
 • בלאקירן אַנדערע באַניצער פֿון רעדאַקטירן (block)
 • גיך צוריקדרייען די רעדאַקטירונגען פונעם לעצטן באַניצער וואס האט רעדאַקטירט א געוויסן בלאַט (rollback)
 • הפעלת אימות דו־שלבי (oathauth-enable)
 • זוכן אויסגעמעקטע בלעטער (browsearchive)
 • לכפות יצירה של חשבון מקומי עבור חשבון גלובלי (centralauth-createlocal)
 • מאַרקירן צוריקגעזעצטע רעדאַגירונגען ווי באט רעדאַגירונגען (markbotedits)
 • מאסן-אויסמעקן בלעטער (nuke)
 • מחיקת תגיות מבסיס הנתונים (deletechangetags)
 • מעקן און צוריקשטעלן ספעציפישע רעוויזיעס פון בלעטער (deleterevision)
 • מעקן בלעטער (delete)
 • ניצן העכערע לימיטן אין API פראגעס (apihighlimits)
 • נישט ווערן באַגרענעצט דורך לימיטאַציע (noratelimit)
 • נישט שאַפֿן א ווײַטערפֿירונג פֿונעם אַלטן בלאַט בײַם באַוועגן אַ בלאַט (suppressredirect)
 • ענדערן שוץ ניוואען און רעדאַגירן קאסקאד־געשיצטע בלעטער (protect)
 • ענדערן שעדיקן פֿילטערס (abusefilter-modify)
 • עקיפת בדיקות ההתחזות (override-antispoof)
 • עקיפת הרשימה השחורה של שמות המשתמשים והכותרות (tboverride)
 • עריכת קובצי JSON של האתר כולו (editsitejson)
 • צונויפֿגיסן די היסטאריע פֿון בלעטער (mergehistory)
 • צוריקשטעלן א בלאט (undelete)
 • צייכנען די רעדאַקטירונגען פֿון אַנדערע ווי פאַטראלירט (patrol)
 • צפייה במידע על פעילות המרת־המשנה הנוכחית (transcode-status)
 • צפייה ביומן הרשימה השחורה של הכותרות (titleblacklistlog)
 • רעדאַגירן בלעטער געשיצט ווי "דערלויבן נאר סיסאפן" (editprotected)
 • רעדאַגירן בלעטער געשיצט ווי "לאזן נאר אויטאמאטיש באשטעטיקטע באַניצער" (editsemiprotected)
 • רעדאַקטירן אַנדערע באַניצערס JSON טעקעס (edituserjson)
 • רעדאַקטירן די באַניצער אייבערפֿלאַך (editinterface)
 • רעדאקטירן אינהאלט־מאדעל פון א בלאט (editcontentmodel)
 • רעדאקטירן האלב-געשיצטע בלעטער (autoconfirmed)
 • שאַפֿן נײַע באַניצער קאנטעס (createaccount)
 • שאפן און (אומ)אקטיווירן טאגן (managechangetags)
 • שינוי מסנני השחתות עם פעולות מוגבלות (abusefilter-modify-restricted)
 • שליחת הודעות למשתמשים מרובים בפעולה אחת (massmessage)
 • קען צולייגן גרופע: IP בלאקירן באפֿרײַאונגען
 • קען אראפנעמען גרופע: IP בלאקירן באפֿרײַאונגען
אריבערוויקי אימפארטירער
(רשימה פֿון מיטגלידער)
 • אימפארטירן בלעטער פון אנדערע וויקיס (import)
 • הפעלת אימות דו־שלבי (oathauth-enable)
באניצערס
(רשימה פֿון מיטגלידער)
 • אנווענדן טאגן צוזאמען מיט ענדערונגען (applychangetags)
 • באַוועגן באַניצער הויפטבלעטער (move-rootuserpages)
 • באוועגן קאטעגאריע בלעטער (move-categorypages)
 • הוספת תגיות לגרסאות ולרשומות יומן או הסרת תגיות מהן (changetags)
 • ליידיקן דעם זייטל־זאפאס פאר א בלאט (purge)
 • ליינען בלעטער (read)
 • ניהול זיכיונות OAuth (mwoauthmanagemygrants)
 • ניצן דעם שרײַבן API (writeapi)
 • עריכת קובצי JSON של המשתמש עצמו (editmyuserjson)
 • צייכן רעדאקטירונגען אלס מינערדיק (minoredit)
 • צפייה ביומן הרשימה השחורה של הספאם (spamblacklistlog)
 • רעדאקטירן אײַערע אייגענע באניצער JavaScript טעקעס (editmyuserjs)
 • רעדאקטירן בלעטער (edit)
 • רעדאקטירע אײַערע אייגענע באניצער CSS טעקעס (editmyusercss)
 • שאַפֿן בלעטער (וואָס זענען נישט שמועס בלעטער) (createpage)
 • שאַפֿן שמועס בלעטער (createtalk)
 • שיקן ע-פאסט צו אנדערע באניצער (sendemail)

נאמענטייל באשרענקונגען

נאָמענטיילרעכט(ן) וואס דערלויבט באניצער צו רעדאקטירן
מעדיעװיקי
 • רעדאַקטירן די באַניצער אייבערפֿלאַך (editinterface)
גאדג'ט
 • עריכת דפי JavaScript ו־CSS של גאדג'טים (gadgets-edit)
הגדרת גאדג'ט
 • עריכת הגדרות של גאדג'טים (gadgets-definition-edit)