באַניצער:לערי ריינהארט/tests/BiDi

פֿון װיקיװערטערבוך
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

template:trad[ענדערן]

broyt

a[ענדערן]

|HE={{trad|he|לחם|<br /><span dir="ltr">(lehem)</span>|}}

generates
|HE= לחם °

b[ענדערן]

<br /><span dir="ltr">(lehem)</span>

generates

(lehem)

c[ענדערן]

|HE={{trad|he|לחם|<br /><span dir="ltr" >(lehem</span>}}

generates
|HE= לחם {{{3}}} °

d[ענדערן]

|HE={{trad|he
|לחם
|<br /><span dir="ltr" >(lehem)</span>
}}

generates
|HE=[[category:he ]] לחם

{{{3}}} [[:he
לחם

|°]]

e[ענדערן]

|HE={{trad|he
|לחם
|<br /><span dir="ltr" >(lehem)</span>
}}

|HE=[[category:he ]] לחם

{{{3}}} [[:he
לחם

|°]] generates

f[ענדערן]

|HE={{trad|he|
לחם|
<br /><span dir="ltr" >(lehem)</span>
}}

generates
|HE=

לחם {{{3}}} [[:he: לחם|°]]

g[ענדערן]

|HE={{trad|he|
לחם||
<br /><span dir="ltr" >(lehem)</span>
}}

generates
|HE=

לחם [[:he: לחם|°]]

h[ענדערן]

[[:he: לחם|*]]

generates
*

g[ענדערן]

|HE={{trad|he|HEBREW|<br /><span dir="ltr" >(LATIN)</span>}}

generates
|HE= HEBREW {{{3}}} °

h[ענדערן]

|HE={{trad|he|HEBREW|3=<br /><span dir="ltr" >(LATIN)</span>}}

generates
|HE= HEBREW
(LATIN) °

i[ענדערן]

|HE={{trad|he|HEBREW|<span dir="ltr" >(LATIN)</span>}}

generates
|HE= HEBREW {{{3}}} °

j[ענדערן]

|HE={{trad|he|HEBREW|3=<span dir="ltr" >(LATIN)</span>}}

generates
|HE= HEBREW (LATIN) °

|AR={{trad|ar|ARABIC|3=<span dir="ltr" >(LATIN)</span>}}

generates
|AR= ARABIC (LATIN) °

master[ענדערן]

|HE={{trad--|he|HEBREW|3=<span dir="ltr" >(LATIN)</span>}}

generates
|HE=

|AR={{trad--|ar|ARABIC|3=<span dir="ltr" >(LATIN)</span>}}

generates
|AR=


|NB=

|ZH=

|TEMPLATES_RO=

k[ענדערן]

|HE={{trad|he|לחם|3=<br /><span dir="ltr">(lehem)</span>|}}

generates
|HE= לחם °

l[ענדערן]

|HE={{trad|he|לחם|3=<span dir="ltr" >(lehem)</span>}}

generates
|HE= לחם (lehem) °