מעדיעװיקי:Gadgets-definition

פֿון װיקיװערטערבוך
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

General

 • BiDiEditing[ResourceLoader]|BiDiEditing.js
 • QuickEdit[ResourceLoader]|QuickEdit.js
 • ShortLink[ResourceLoader]|ShortLink.js
 • Purge-tab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|Purge-tab.js
 • CSS-tab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|CSS-tab.js
 • XHTML-tab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|XHTML-tab.js

LanguageSupport

 • UseLangYi[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangYi.js
 • UseLangEn[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangEn.js
 • UseLangHe[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangHe.js
 • UseLangRu[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangRu.js
 • UseLangRo[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangRo.js
 • UseLangPl[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangPl.js
 • UseLangDe[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangDe.js
 • UseLangEs[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangEs.js
 • UseLangFr[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangFr.js
 • UseLangArc[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangArc.js
 • UseLangLad[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangLad.js
 • UseLangEo[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangEo.js

AdditionalRTLLanguageSupport

 • UseLangAr[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangAr.js
 • UseLangDv[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangDv.js
 • UseLangFa[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangFa.js
 • UseLangHa[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangHa.js
 • UseLangKs[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangKs.js
 • UseLangKu[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangKu.js
 • UseLangPa[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangPa.js
 • UseLangPs[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangPs.js
 • UseLangSd[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangSd.js
 • UseLangTg[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangTg.js
 • UseLangUg[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangUg.js
 • UseLangUr[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|UseLangUr.js

TestMode

 • EoMagicalConversion[ResourceLoader]|EoMagicalConversion.js
 • UTCLiveClock[ResourceLoader]|UTCLiveClock.js
 • NavigationPopups[ResourceLoader]|NavigationPopups.js|NavigationPopups.css