קאַטעגאָריע:MediaWiki

פֿון װיקיװערטערבוך
 באַאַרבעטונג : -   

‎→‎ Markup Validator at http://validator.w3.org/‎ ‎←‎
‎← ‏װיקיפּעדיע – vikipedye‏ ‎→
‎← ‏װיקיביבליאָטעק – vikibiblyotek‏ →
‎← ‏פּרוּװ – pruv‏ →
‎← ‏װיקיװערטערבוך – vikiverterbukh‏ →

באַזונדער:Allmessages
w:category:MediaWiki
bugzilla:04951 – "Transcluded MediaWiki messages should render in {{int:}}, {{msg:}}, {{msgnw:}} etc. as local MediaWiki messages"
search MediaZilla for product Internationalization