לדלג לתוכן

רוסיש

פֿון װיקיװערטערבוך

[[category:{{{VERSION}}}]]

רוסיש     {{{VERSION}}}/-     δ   *
ראָמאַניזאַציע: {{{YIVO}}}   [[google:{{{GOOGLE_YIVO}}}|*]] romanizatsye:
סובסטאַנטיוו
  substantiv {{{FORMVARIANT_YIVO}}}
{{{FORMPAR_YIVO}}}
{{about_templates_{{{TEMPLATES}}}}} {{about_templates_{{{TEMPLATES_YIVO}}}}}
שפּראַך, לשון   {{{ABOUT_YIVO}}}
???: // IPA:
???: [] SAMPA:
‫װאַריאַנט(ן): variant(n):
אונגאַריש: ungarish:
איטאַליעניש: italyenish:
איסלענדיש: islendish:
אַראַביש: arabish:
בולגאריש: {{{BG}}} bulgarish:
גריכיש: grikhish:
דײַטש:

Russisch °

daytsh:
דעניש: {{{DA}}} denish:
האָלענדיש:

Russisch n °

holendish:
העברעיש:
hebreish:
‫װוילערישע לשון:
{{{SLANG_YIVO}}}
voylerishe loshn:
טערקיש: terkish:
טשעכיש: tshekhish:
יאַפּאַניש: yapanish:
כינעזיש: {{{ZH}}} khinezish:
לאַטייניש: lateynish:
ליטוויש: litvish:
לעטיש: letish:
נארוועגיש: {{{NN}}} norvegish:
סלאוואַקיש: {{{SK}}} slovakish:
‫סלאָװעניש: slovenish:
סערביש: serbish:
ענגליש:

Russian °

english:
עסטיש: {{{ET}}} estish:
עספּעראַנטאָ: esperanto:
פּאָרטוגעזיש: portugezish:
פּױליש: poylish:
פֿיניש: {{{FI}}} finish:
פֿראַנצױזיש: frantsoyzish:
רומעניש: rumenish:
רוסיש:

русский m °

rusish:
שװעדיש: shvedish:
שפּאַניש: shpanish:
NB: {{{NB}}} NB:


בעזהשי"ת

ווערטער פון יודיש צו רוסיש[ענדערן]

כ'קען נישט רעדן קיין רוסיש – יאַ פּלאָקהאַ גַבַריָא פּאַרָסקי

כ'פארשטיי נישט רוסיש – יאַ נִי פַּנימיי'יָא פַּרָאסקי

איר רעדט ענגליש? – ווי גַבַרִטיַא פּאַ אַַנגלִסקִי?

א גוטן – זדרַאסטבָאִי

גוט מארגן - דאבּרעי אָטרַא

א גוטן אווענט - דאבּרְי דְיֶען

א גוטע נאכט - ספַּאקוֹיני נאָטשיִי

כל טוב - דאַ סווידַאנִיַא

אנטשולדיגט - אִיזבִינִטיע

ווי - גדיע

יא - דַא

ניין - ניעט

בסדר - חַרָשָׁא

ביטע - פַּאזשַלסטַא

יישר כח - ספַּאסִבַּא

איך - יַא

דו - ווי \ טוּ

אונז - מי

אסאך - מנָאגַא

אביסל - נִי מנָאגַא

ווי איז די טעלעפאן - גדיֶע עטַא טִילִיפאָן

טעקסי - טאקסי

געשעפט - מאגאזין

עקסי"ט – ווי חאַט

קאר - מאַשינַא

אויטאבוס - אַפטָאבאָס

עפען - אטקריטי

פארמאכן - זאַקריוואַטיאַ

פענסטער - אַקנאָ

טיר - דביער

ביה"כ - טאָאַליֶעט

ס'איז קאלט - קאַך חָאלַדנַאם

וואסער - וואַדאַ

שניי - סניעק

אייז - ליאָד

צופיס - פִּישקאָם

שנעל - בּיסטראַ

שטייט - מיעדלינאַ

וויפיל - סקאָלקאַ

עפעס - שטאָטאָ

גארנישט - ניטשיוואָ

פלאש - בּאָטילקאַ

גוטע - חאַרָאשי

נישט גוטע - נִי חַאראָשי

קליינע - מַאלִינקִי

גרויסע - בּאַלשו

ווי טשעקט מען איין? - גְדיֶע ריגיסטראציאַ?

איך האב - אָ מינַיאַ

רענצלעך - טשיִמַאדַאנאַ

האנט באגאזש – ראָטשנוי קלאַדי

טיקעט - בּילעטאַא

ריטורע"ן – טאָדאַ אִי אברַאיטנַא

נישט מאכן קיין בילדער - ני פאָיטאַגרַאפי ראַוואַט

רעכט'ס - נַליעוואַ

לינק'ס - נַפּראַוואַ

אויבן - וויערחני

אונטען - ניזשני

איך דארף - מנַייא נאָזשנאַ

קענסט מיר העלפן? – פַּאמַגִיטיַא מנַייא פאזשאלסטאַ

כ'בין פארלוירן - יאַ זאַבלָאדִילסַא

ראטעוועט! – פַּאמַאגִיטיַא!

הצלה! - וויזַאוויטיֶע ווראַטשיַא = 03 

רוף פאליציי – וויזאוויטיע מיליציאָ = 02 

א גנב – דירזשיטיע וואָראַ

וויכטיג - סראָטשנַא

סכנה - אַפַּסנַא

אינפארמעישא"ן – ספּרַאפקי

געי"ט – פּלַאטפאָרמַא

קאסטו"ם – טאַמאָזשניאַ

ערייוועל'ס - פּרִבִּטִיַא

דיפארטשענ"ס – אַטפּרַאווליעניע

לאגיט"ש – ווידאשאַ

ריקלעי"ם – בַּאגַאזשּׁאַ


1 - אַדינַא

2 - דבַא

3 - טרי

4 - טשּׁיטִירי

5 - פּיַיט

6 - שעסט

7 - סיֶעם

8 - בָסּים

9 - דיֶבִיט

10 - דיֶסִיט

11 - אַדי'נַצַט

12 – דבַ'נַצַט

13 – טרי'נַצַט

14 – טשיטירי'נַצַט

15 - פּיַט'נַצַט

16 – שעסט'נַצַט

17 - סיֶעמ'נַצַט

18 - וואָסימ'נַצַט

19 – דיֶבִיט'נַצַט

20 - דבַצַט

21 - דבַצַט אַדין

22 - דבַצַט דבַא [וכו']

30 - טרִיצַט

40 - סָרַק

50 - פִּדִיסיַט

60 - שּׁיזדִיסיַט

70 - סיֶעם דִיסִיט

80 – וואָסים דִיסִיט

90 - דִיבִינַסטַא


ערשטע - פיערווי

צווייטע - פטַארוֹי

דריטע - טרִיֶעטי

פערטע – טשיט'ביָארִיטי

פינפטע - פּיַאטי

איינמאל - אַדינַ'זשדי

צוויימאל - דוואַ'ראַזַא

דריימאל – טרִי'רַאזַא

האלב - פַּאלַאבִנַא

א האלבע שעה - פּאָלטשיַאסאַ

פערטל – טשיעט'ווערט

דריטל – טרִיעטַא טשיַאסט


איך וויל.. – יאַ חַטיעל בִּי..

האסטו..? – אָאָ וואַס יעסט..?

וויפיל קאסט דאס - סקָאלקַא סטָאעט

האסט עפעס ביליגער? – אָ בַס יעסט פאַדישעוו'לייא?

בעסער – לאטש'שעבַא

קלענער - פאמיענשע

צו טייער – עטַא אָטשיִן דאָרַאגַא

נעמסט אויך? - ווי פּרִינִימאַאִטיע?

דאלער – דאָלאַראַך

זונטאג - וואַסקרִי'סיעניאַ

מאנטאג – פַּאנִידיֶעלנִיק

דינסטאג - פטאָרנִיק

מיטוואך - סרִידַה

דאנערשטיג – טשיִט'וויערק

פרייטיג - פּיַטנִיצַא

שבת - סָאבָּאטַא


אין רוסיש, זאגט מען פארקערט דעם זייגער.

ווי למשל: 12:59- זאגט מען 'אהן א מינוט פונעם ערשטן שעה'; 1:55 זאגט מען 'אהן פינעף מינוט פונעם צווייטן שעה', אזוי ווייטער.

וויפיעל אזייגער? - קאטורי טשִיאַס

די צייט איז - סיטשיַאס

אזייגער - טשיאַסאָף

1:05 – פּיאַט מינאָט פטַארָאבַא

1:10 – דיעסעט מינאט פטַארָאבַא

1:15 – טשיעטווירט פטַארָאבַא

1:20 – דיבַצַט מינאט פטַארָאבַא

1:25 – דיבַצַט פּיאַט מינאט פטַארָאבַא

1:30 – פאַלאבִינַאַ פטַארָאבַא

1:40 – בְּיֶעז דווא'צאטי דבַא

1:45 – בְּיֶעז טשיעטווירטי דבַא

1:50 – בְּיֶעז דיסיטי דבַא

1:55 – בְּיֶעז פּיטי דבַא (אהן פינעף פון די צווייטע שעה)


די שעות צווישן:

2 – 1 פטַארָאבַא

3 – 2 טרִיֶעטי'בַא

4 – 3 טשיִטוויאָר'טוואַ

5 – 4 פיַאטַאבַא

6 – 5 שעסטאָבַא

7 – 6 סידמָאבַא


הוטל – בּלאשקע

שטריימל – סאבאטע בלאשקע

טאשן טיכל – פאטשיילע

די רעכטע האנט – פּראַוואַ ראָקאָ

פון ווי ביסטו – עדקאָדאן

אמת'ער פירער - גלאוונער

אויוון – פּאקרישקע

באלקאן – סטעליע

סטראשע שטראף - קאטארזשע

פיערסט קלאס - פלצקרט

דו פארשטייסט? - פּאניע מאַיִטש?

חדר אוכל - סטאַלאָווע

חדר אורחים - גאָסטינע

גאניק - פערעדניע

שלאף שטוב - ספּאָלנע

ביה"ח יהודי – יעוורעסקי קלאָטבּישע

ברוכים הבאים - דאברא פאזשא'לוואט

[ענדערן]

א - А

בּ - Б

ב - В

ג – Г

ד - Д

י שווא - Е

י קמץ - Ë

זש - Ж

ז - З

חיריק – И

חולם – Й

ק - К

ל -Л

מ - М

נ - Н

ס - О

פּ -П

ר - Р

ס -С

ט -Т

אָאָ - У

פ - Ф

ח - Х

צ - Ц

טש -Ч

ש - Ш

שטש - Щ

שווא נע - ъ

אִי - ы

שווא נח - Ь

אֶ - э

יאָ - Ю

יאַ -Я


Wiktionary
Wiktionary
װיקיװערטערבוך אין
[[:{{{CODE}}}:|{{{LANGUAGE}}}]]