װיקיװערטערבוך:bugzilla/04558

פֿון װיקיװערטערבוך

rev-ID : -
Wikipedia: ar: fa: he: ur: yi
Wiktionary: yi:
bugzilla:04558 – "Dead end InterWiki prefixes due to missing sister projects"
bugzilla:02406 – "Links as wikipedia:de: will fail at non Wikimedia Foundation wikis / Links as w:bm: will fail at WB:BM"
MediaWiki:Monobook.css
MediaWiki:Monobook.js

mirrors[ענדערן]

 1. http://ro.wikibooks.org/wiki/user:Gangleri/tests
 2. http://ro.wikipedia.org/wiki/user:Gangleri/tests/bugzilla/04558
 3. http://sep11.wikipedia.org/wiki/user:Gangleri/tests
 4. http://species.wikipedia.org/wiki/user:Gangleri/tests
 5. http://test.wikipedia.org/wiki/user:Gangleri/tests/bugzilla/04558
 6. http://yi.wiktionary.org/wiki/project:bugzilla/04558

InterWiki prefixes[ענדערן]

 1. Wikibooks
  1. b:does not existhttp://yi.wikibooks.org/wiki/
  2. b:Main Pagedoes not existhttp://yi.wikibooks.org/wiki/Main_Page
  3. wikibooks:OKhttp://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page
  4. wikibooks:Main PageOKhttp://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page
  5. b:he:fails – yi.wikibooks.org does not existhttp://yi.wikibooks.org/wiki/he%3A
  6. b:he:Main Pagefails – yi.wikibooks.org does not existhttp://yi.wikibooks.org/wiki/he:Main_Page
  7. wikibooks:he:fails 02406http://yi.wikibooks.org/wiki/he%3A
  8. wikibooks:he:Main PageOKhttp://he.wikibooks.org/wiki/Main_Page
 2. Wikinews
  1. n:does not existhttp://yi.wikinews.org/wiki/
  2. n:Main Pagedoes not existhttp://yi.wikinews.org/wiki/Main_Page
  3. wikinews:OKhttp://en.wikinews.org/wiki/Main_Page
  4. wikinews:Main PageOKhttp://en.wikinews.org/wiki/Main_Page
  5. n:he:fails – yi.wikinews.org does not existhttp://yi.wikinews.org/wiki/he%3A
  6. n:he:Main Pagefails – yi.wikinews.org does not existhttp://yi.wikinews.org/wiki/he:Main_Page
  7. wikinews:he:fails 02406http://yi.wikinews.org/wiki/he%3A
  8. wikinews:he:Main PageOKhttp://he.wikinews.org/wiki/Main_Page
 3. Wikiquote
  1. q:does not existhttp://yi.wikiquote.org/wiki/
  2. q:Main Pagedoes not existhttp://yi.wikiquote.org/wiki/Main_Page
  3. wikiquote:OKhttp://en.wikiquote.org/wiki/Main_Page
  4. wikiquote:Main PageOKhttp://en.wikiquote.org/wiki/Main_Page
  5. q:he:fails – yi.wikiquote.org does not existhttp://yi.wikiquote.org/wiki/he%3A
  6. q:he:Main Pagefails – yi.wikiquote.org does not existhttp://yi.wikiquote.org/wiki/he:Main_Page
  7. wikiquote:he:fails 02406http://yi.wikiquote.org/wiki/he%3A
  8. wikiquote:he:Main PageOKhttp://he.wikiquote.org/wiki/Main_Page
 4. Wikisource
  1. s:does not existhttp://yi.wikisource.org/wiki/
  2. s:Main Pagedoes not existhttp://yi.wikisource.org/wiki/Main_Page
  3. wikisource:OKhttp://en.wikisource.org/wiki/Main_Page
  4. wikisource:Main PageOKhttp://en.wikisource.org/wiki/Main_Page
  5. s:he:fails – yi.wikisource.org does not existhttp://yi.wikisource.org/wiki/he%3A
  6. s:he:Main Pagefails – yi.wikisource.org does not existhttp://yi.wikisource.org/wiki/he:Main_Page
  7. wikisource:he:fails 02406http://yi.wikisource.org/wiki/he%3A
  8. wikisource:he:Main PageOKhttp://he.wikisource.org/wiki/Main_Page
 5. Wikipedia
  1. w:OKhttp://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
  2. w:Main PageOKhttp://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
  3. wikipedia:OKhttp://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
  4. wikipedia:Main PageOKhttp://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
  5. w:he:fails 02406http://yi.wikipedia.org/wiki/he%3A
  6. w:he:Main PageOKhttp://he.wikipedia.org/wiki/Main_Page
  7. wikipedia:he:fails 02406http://en.wikipedia.org/wiki/he%3A
  8. wikipedia:he:Main PageOKhttp://he.wikipedia.org/wiki/Main_Page
 6. Wiktionary
  1. wikt:failshttp://yi.wiktionary.org/wiki/wikt%3A
  2. wikt:Main Pagefailshttp://yi.wiktionary.org/wiki/wikt:Main_Page
  3. [[wiktionary:]] – OKhttp://en.wiktionary.org/wiki/Main_Page
  4. wiktionary:Main PageOKhttp://en.wiktionary.org/wiki/Main_Page
  5. wikt:he:failshttp://yi.wiktionary.org/wiki/wikt:he%3A
  6. wikt:he:Main Pagefailshttp://yi.wiktionary.org/wiki/wikt:he:Main_Page
   only because there is no conflict between {{ns:project}} == װיקיװערטערבוך and [[wiktionary:]]
  7. wiktionary:he:fails 02406http://en.wiktionary.org/wiki/he%3A
  8. wiktionary:he:Main PageOKhttp://he.wiktionary.org/wiki/Main_Page
   only because there is no conflict between {{ns:project}} == װיקיװערטערבוך and [[wiktionary:]]


best regards Gangleri T 01:20, 11 פֿעברואַר 2006 (UTC)[ענטפֿער]


other bugs[ענדערן]

 1. wikt:fails
  same pattern as: bugzilla:00955 – "b: doesn't work from wikibooks"
 2. http://yi.wiktionary.org/wiki/
  bugzilla:04330 – "Url's should always be embeded in LTR"
 3. http://yi.wiktionary.org/wiki/wikt:he: versus http://yi.wiktionary.org/wiki/wikt:he%3A
  bugzilla:04581 – "MediaZilla does not render links ending with ":" properly"